BETINGELSER FOR BIENNALEN 2002UDSTILLINGENS FORMÅL OG INDHOLD
Ved kunsthåndværk /design skal forstås en udtryksform, hvor den skabende proces er knyttet til en kunstnerisk, håndværksmæssig og analytisk disciplin og hvor skaberen af værket har været ansvarlig for hele processen fra idé til det færdige arbejde.
Udstillingens formål er at manifestere og styrke områdets position som selvstændig udtryksform, gennem synliggørelse af dets bredde og ved at vise det til enhver tid bedste inden for dansk kunsthåndværk og design.
Til udstillingen kan der indsendes arbejder indenfor alle kategorier af kunsthåndværk og design. Udstillingen skal vise tendenser i tiden og stimulere den faglige udvikling og motivation. For ind- og udland skabes herigennem et forum for kunsthåndværk og design.

UDSTILLINGS TEMA
Biennalens overordnede tema er Bokultur i det 21.århundrede og i år er titlen Transit. Der opfordres til samarbejde, også på tværs af faggrænser. Endvidere henstilles til at udstillingens tema/titel overholdes.

UDSTILLINGSOPBYGNING
Udstillingsarkitekten forbeholder sig ret til at udstille værkerne så de indgår i en retmæssig sammenhæng.

BIENNALEPRISEN
For 4. gang uddeles Biennaleprisen. Prisen tildeles 1, 2 eller 3 kunsthåndværkere / designere der på udstillingen viser et eller flere markante værker.

CENSURERING
1.
Censureringen sker på grundlag af indsendte dias eventuelt vedlagt en materialeprøve på max. 50x50x50 cm.
Til udstillingen kan der kun indsendes dias af originale arbejder af herboende kunstnere - arbejderne må ikke tidligere have været udstillet og skal være selvstændige arbejder, der ikke er udført i forbindelse med skolernes undervisning. Udelukket fra udstillingen er jurymedlemmer, udstillingskomiteen eller andre medarbejdere på Biennalen. Heller ikke personer med familiær eller professionel tilknytning til jury kan indsende.

Der indsendes dias af høj kvalitet af max. 6 værker. Der bedømmes kun dias i 24 x 36 mm i rammer uden glas. Der skal indsendes mindst et dias af hele arbejdet. Hvis man vælger at indsende detaljebilleder af værkerne må det samlede antal ikke overstige 12 stk. Alle dias skal mærkes, med navn og nr. svarende til anmeldelsesblanketten, direkte på diasrammen med spritpen samt pil for markering af op/ned. Detaljebillederne skal endvidere mærkes "detalje". Indsendes der materialeprøver skal disse ligeledes mærkes med navn og nr. svarende til anmeldelsesblanketten. Beklædning skal være fotograferet på kroppen. Også grafisk design skal indsendes som dias. Dias returneres kun ved vedlagt frankeret svarkuvert.

2.
Censureringen sker på baggrund af indsendte værker sammenholdt med de tidligere indsendte dias. Når et arbejde er antaget til udstillingen, kan udstillerne ikke fordre at få det tilbage før biennalen er slut.

ANMELDELSE
Til anmeldelse må kun benyttes blanketter, der kan rekvireres på Sekretariatet for Danske Kunsthåndværkere fra 15. april til 31. maj mod betaling af kr. 350,- pr. stk. Beløbet kan indsættes på giro nr. 156 - 6857 eller vedlægges i check. Der kan anmeldes 1-6 værker på hver blanket. På blanketten skal anføres om arbejderne figurerer under unika eller design.
En kort beskrivelse af, i hvilken sammenhæng det indsendte arbejde er tænkt anvendt, vedlægges som bilag. Max én A4 side for 6 værker. Dias, der anmeldes til 1.censur skal være Danske Kunsthåndværkere i hænde den 5. juni 2002. Adressen er: Biennalen 2002, Sekretariatet for Danske Kunsthåndværkere, Bredgade 66, 1260 København K.
Indsenderne informeres skriftligt om resultatet af diascensureringen d. 12. juni 2002.

ARBEJDERNES INDLEVERING
De antagne arbejder til 2. censurering indleveres på Kunstindustrimuseet 18-19. juni 2002 mellem kl. 11-15. Alle værkerne skal mærkes tydeligt med navn og nr. svarende til anmeldelsesblanketten.

Arbejder, som indsendes, må med fragt betalt sendes til adressen : Biennalen 2002, Kunstindustrimuseet, Bredgade 68, 1260 København K, så de er museet i hænde senest d.19. juni.

For hvert antaget arbejde vil der før ferniseringen yderligere blive opkrævet kr. 50,-, der kan indsættes på giro nr. 156 - 6857 eller vedlægges i check.

De indleverede arbejder skal være færdig-monteret, klar til ophængning /udstilling, pakket og emballeret forsvarligt i forhold til forsikringsforskrifterne, så de er returneringsegnet. Alt tydeligt mærket med navn og nr. Ikke antagne arbejder returneres eller udleveres 27-28. juni kl. 11 - 15 på Kunstindustrimuseet.

DE UDSTILLEDE ARBEJDERS UDLEVERING OG AFHENTNING
Efter udstillingens afslutning kan arbejderne afhentes 23. septemper kl. 11 - 15. Arbejder, der ikke er afhentet inden udleveringsfristens udløb, vil blive sendt retur på indsenderens regning.

FORSIKRING
Alle indsendte arbejder er forsikrede under transporten, opsætningen og udstillingen, såfremt arbejderne er forsvarligt emballeret. Ved opstået skade skal indsenderen kunne dokumentere (eksempelvis ved foto) at emballagen har været forsvarlig.

SALG FRA USTILLINGEN
Ved ethvert salg af arbejder på udstillingen afgiver kunstneren 25% af arbejdets katalogpris til udstillingen. Udstillingen er uden ansvar over for sælger, hvis køber ikke aftager et bestilt arbejde. Af hensyn til trykning af katalog kan priserne på de udstillede arbejder ikke forandres efter anmeldelsen.


Adobe Acrobat PDF version til udskrift