BETINGELSER FOR BIENNALEN 2004Trapholt 9/9 - 21/11 2004
Nordjyllands Kunstmuseum 4/12 2004 - 16/1 2005

ANMELDELSE
Til anmeldelse må kun benyttes blanketter der kan rekvireres på Sekretariatet for DANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE, ved indsendelse af frankeret svarkuvert à 6,50 kr. fra 15/4 til 19/11 2003 eller downloades på www.biennalen2004.dk.

INDSENDELSE AF VÆRKER
Kurateringen sker på grundlag af indsendt materiale. Materialet kan 1. være dias af færdige værker/projekter eller 2. have skitseagtig karakter og bestå af eksempelvis fotos/dias, tegninger og materialeprøver. Dog skal der være tale om et færdigformuleret projekt.
Ved indsendelse af 1. eller 2. vedlægges en kort beskrivelse af værket/projektet, max. 1 A4 side for 6 værker.
Ved indsendelse af dias bedømmes kun dias i 24 x 36 mm. i rammer uden glas, markeret med pil for op/ned. Indsendes beklædning, skal dette være fotograferet på kroppen.
Alt indsendt materiale skal mærkes med navn og returneres kun ved vedlagt frankeret svarkuvert/emballage.

Materiale til bedømmelse skal være DANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE i hænde onsdag 19/11 2003 på adressen: Sekretariatet for Biennalen 2004, DANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE, Bredgade 66, 1260 København K. Indsenderne informeres skriftligt om resultatet af kurateringen 14/1 2004.

Til kurateringen kan der kun indsendes originale arbejder/projekter der ikke er udført i forbindelse med skolernes undervisning. Udelukket fra indsendelse er desuden kuratorgruppens medlemmer, biennalekomitéen eller andre medarbejdere på Biennalen.

UDSTILLINGEN
Når et arbejde er antaget til udstillingen, kan udstillerne ikke fordre at få det tilbage før Biennalen er slut. Kuratorgruppen forbeholder sig desuden ret til at udstille værkerne, så de indgår i en overordnet sammenhæng.

ARBEJDERNES INDLEVERING
De færdige arbejder/projekter indleveres på Trapholt 16/6 2004 mellem kl. 11-15. Arbejder, som indsendes, skal sendes til adressen:
Biennalen 2004, Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding, så de er museet i hænde senest 16/6 2004 kl.15.00. Indsender betaler selv fragten.
De indleverede arbejder skal være færdigmonteret og klar til ophængning/udstilling. Arbejderne skal være pakket og emballeret forsvarligt i forhold til forsikringsforskrifterne, så de er returneringsegnede. Alt tydeligt mærket med navn.

DE UDSTILLEDE ARBEJDERS RETURNERING
Efter udstillingens afslutning på Nordjyllands Kunstmuseum vil arbejderne blive returneret på museets regning.

FORSIKRING
Alle indsendte arbejder er forsikrede under opsætning og udstilling, under transporten mellem Trapholt og Nordjyllands Kunstmuseum samt under hjemtransporten, såfremt arbejderne er forsvarligt emballeret. Ved opstået skade skal indsenderen kunne dokumentere (eksempelvis ved foto) at emballagen har været forsvarlig.

SALG FRA UDSTILLINGEN
Ved ethvert salg af arbejder fra udstillingen afgiver kunstneren 25% af arbejdets katalogpris til Biennalen. Biennalen er uden ansvar over for sælger, hvis køber ikke aftager et bestilt arbejde. Af hensyn til trykning af katalog kan priserne på de udstillede arbejder ikke forandres efter anmeldelsen.

Adobe Acrobat PDF betingelser til udskrift