BIENNALEPRISEN 2002Prisen tildeles 1, 2 eller 3 kunsthåndværkere/designere, der præmieres for et eller flere arbejder, som udviser væsentlig høj æstetisk kvalitet og formgivningsmæssig gennemarbejdelse. Priskomitéen har udvalgt værker, der lever op til Biennalens udskrevne tema – Transit – på et reflekteret og markant niveau. Samtidig er der lagt vægt på at præmiere værker, som rummer formmæssig nytænkning og konceptuel gennemslagkraft.

Biennaleprisen på 100.000,- kr. er muliggjort ved donation fra henholdsvis Danish Crafts og Grosser L.F. Foghts Fond. Biennaleprisen fordeles ligeligt mellem de 2 prismodtagere, med prisen følger en invitation til at udstille på Kunstindustrimuseet i 2004. 

Priskomité:
Beklædningsdesigner Alet Pilon, repræsentant for jury
Museumsinspektør Henrik Most, repræsentant for Kunstindustrimuseet
Tekstildesigner Kirsten Trojel Fribert, repræsentant for Biennalekomitèen

Biennaleprisen 2002 blev tildelt:
Smykkedesigner Camilla Prasch for smykkeserien Registriert.
Keramiker Anders Ruhwald for fem keramiske objekter.

Smykkedesigner Camilla Prasch

Registriert
  - min lejlighed: soveværelse - 12 m2   en ring
  - mine møbler: klædeskab – 1.05 x 46 x 1.87   et armbånd
  - mine ting: eks. køkkensaks – 8 x 20 x 1   en halskæde


Juryens kommentar: Transit temaet træder tydeligt i karakter i smykkeprojektet af Camilla Prasch. De mange små labels bruges her som metafor for det personlige og private univers og danner flimrende dansante smykkeobjekter. Her gøres de usynlige masseproducerede mærker til dekorative elementer, så mængden af små hvide papirstykker skaber en visuel frapperende kvalitet. Camilla Prasch formår at integrere ready made tanken som en gennemarbejdet konceptuel strategi, der bringer mindelser om anonymitet og storbyliv i sammenstød med surrealismens objet trouvé – de fundne objekter. Smykkeobjekterne peger på det, der ikke længere er med de små labels som tavse vidner om det, de engang har været en del af. En subversiv taktik fuld af underfundighed og overraskelsesmomenter.

Keramiker Anders Ruhwald

Arbejderne er en forestilling om sammensmeltningen mellem produkt og organisme, omgivelse og menneske og objekt og krop. Hvor går skillelinjen mellem mennesket og dets omgivelser, når den menneskelige identitet i nogen grad domineres af de genstande vi ejer og omgiver os med? Hvad sker der med fysiske genstande når de i menneskets hoved tilskrives symbolværdi og bliver andet og mere end blot dets fysiske selv.
Ændres mennesket og de fysiske omgivelser ikke i mødet med hinanden og bliver et større hele?


Juryens kommentar: Anders Ruhwalds keramiske objekter former sig som tredimensionelle metamorfoser. Fulde af bevægelighed mellem genkendelige former fra stuk og ornamenter fra boligen og ubekendte organiske linier forskydes objekterne til at være konstant undervejs – i transit. Objekterne ejer en nærmest futuristisk dynamik og udtrykker former i forandring udvundet fra et bevægeligt fikspunkt. Samtidig understreger de klare sanselige farver det fartbetonede islæt, som sømløse glidninger i keramikken. Anders Ruhwald udfordrer forventningen om keramikkens natur ved at oplade objekterne med uventede formdrejninger og sammensmeltninger af hyperorganiske former, knoglebrud og elementer fra loftsdekorationer.