KATALOGET


Biennalens katalog indeholder forord af Biennalekomitéen, en tekst af Kuratorerne, foto af værker fra udstillingen. Derudover tekster af Love Jönsson, Kunsthåndværks- og designkritiker, Sverige, Anne Stelzner, Kunsthistoriker mag.art., samt en samtale med designer Hella Jongerius, skrevet af Synne Rifbjerg.
Katalogets tekstdel er ment som oplæg til eftertanke og debat for både områdets egne udøvere og alle med interesse for kunsthåndværk og design.

Kataloget koster 110,- kr. og kan rekvireres hos:

Danske kunsthåndværkere
Bredgade 66
1260 København K
Tlf. 3315 2940
mail@danskekunsthaandvaerkere.dk

Eller

Trapholt
Æblehaven 23,
6000 Kolding
Tlf: 76 30 0530
KOLOFON