Sponsor

Biennalen 2007 har fået bevilget støtte fra

Danish Crafts

Danske Bank – Danske Initiativpuljer

Frimodt-Heineke Fonden

Grosserer L.F. Foghts Fond (Biennaleprisen 2007)

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Konsul George Jorcks Fond

Kulturministeriets Pulje til Kultur i hele landet

OAK Foundation

Oticon Fonden

Statens Kunstfond

Toyota Fonden

Trekantområdet

Vejle Amts Museumspulje