TIL ALLE KUNSTHÅNDVÆRKERE OG DESIGNEREDANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE INVITERER HERMED TIL BIENNALEN 2002.
Der er tidligere afholdt 3 biennaler. På Kunstindustrimuseet i 1995, Nordjyllands Kunst museum i 1997 og Trapholt i 1999.
I 2002 starter et nyt biennaleforløb. Den første vil blive afholdt på Kunstindustrimuseet fra 30. august til 22. september 2002. Her bliver det museets udstillingssal der skal være den rumlige udfordring for udstillingen.

INTENTIONER
Ønsket med denne åbne censurerede udstilling for kunsthåndværk og design er at styrke dialogen og samarbejdet mellem beslægtede discipliner inden for fagområdet. Det er desuden hensigten at opfordre de deltagende til at undersøge og afprøve områdets grænser og byde på fremtidsvisioner. Både yngre og erfarne udøvere af fagene er velkomne til at deltage med forslag.

UDSTILLINGENS TEMA
Det nye biennaleforløb vil blive defineret omkring det overordnede tema Bokultur i det 21. århundrede. Udfra iagttagelsen af at vi lever i en tid med en stigende mobilitet og en nedbryd ning af traditionelle grænser og identiteter, opstår spørgsmålet; hvilken indflydelse har denne udvikling på fremtidens bokultur? Vi ser i forbindelse med den informationsteknologiske revolution af internettet udviklingen af en ny nomadisme, d.v.s. en mobil eller ambulant livs form, som hverken i det fysiske eller virtuelle rum nødvendigvis er tilknyttet til et sted.

Trænger forholdet mellem det offentlige og private rum til en nyvurdering? Hvordan forholder det sig indenfor vores egne fire vægge, når arbejdslivet, som i industrialiseringens proces blev adskilt fra det private rum, nu vender tilbage i form af hjemmearbejdspladser med det nødvendige teknologiske udstyr? Hvordan ser fremtidens private rum ud? Hvilke forventninger vil man stille til kroppens lejlighed og kroppens dekorative accessoirer? Hvilken familiestruktur er tilknyttet til fremtidens private bokultur? Hvad betyder den stigende mobilitet for de ting, vi omgiver os med? Og hvilke krav stiller en formodentlig mere improviseret livsstil til funktion, bæredygtighed og det taktile udtryk?

Spørgsmålet er, hvordan kan man forestille sig en bokultur i videste forstand, der måske på lang sigt ikke mere er knyttet til et sted.

Titlen på den 4. biennale er Transit. Dermed betegnes en provisorisk tilstand, hvor tingenes til stand er i bevægelse og hvor holdninger og vaner skal tage stilling til en foranderlig omverden.

INDSENDELSE AF VÆRKER
Til udstillingen kan der indsendes værker/produkter indenfor alle kategorier af kunsthåndværk og design. Biennalens censur foregår denne gang i to omgange. Første cencurering på baggrund af dias og evt.materialeprøver. Anden cencurering, de udvalgte arbejder sammenholdt med indsendte dias.

BIENNALEJURYEN BESTÅR AF FØLGENDE PERSONER
Lone Høyer Hansen, Billedhugger
Chris Heape, Industrieldesigner
Martin Bodilsen Kaldahl, Keramiker
Alet Pilon, Holland, Tekstil og beklædningsdesigner
Henrik Most, Museumsinspektør

BIENNALEPRISEN
I forbindelse med udstillingen uddeles for 4. gang Biennaleprisen. Prisen uddeles til 1-3 kunsthåndværkere/designere, der på udstillingen viser et eller flere markante værker. Med prisen følger en invitation til at udstille på Kunstindustrimuseet i 2004.

Med Venlig Hilsen
Biennalekomiteen 2002

Kirsten Fribert, tekstildesigner
Dorte Østergaard Jakobsen, tekstilformgiver
Lene Birgitte Knudsen, keramisk formgiver
Hanne Foss Brink. tekstilformgiver

Skrivelser bedes stilet til sekretariatet og ikke til enkeltpersoner.


Adobe Acrobat PDF version til udskrift