TIL ALLE KUNSTHÅNDVÆRKERE OG DESIGNEREDANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE INVITERER HERMED TIL BIENNALEN 2004
Biennalen for Kunsthåndværk og Design er i fortsat udvikling og Biennalen 2004 - den 5. i rækken - har fået en ny udformning. I modsætning til de tidligere Biennaler, hvor indsendte værker har været bedømt af en jury, vil Biennalen 2004 være resultatet af en kuratorgruppes bud på nutidigt dansk kunsthåndværk og design. Kurateringen vil dog stadig foregå på baggrund af indsendte værker.
Til bedømmelse kan indsendes dias af færdige værker/projekter, men for at fastholde Biennalens aktualitet, kan der - som noget nyt - også indsendes skitseprojekter. Dog skal der være tale om et færdigformuleret projekt. På baggrund af den tidlige kuratering vil deltagere i Biennalen dermed få næsten et halvt år til at færdiggøre arbejder til udstillingen.
Biennalen arrangeres nu permanent i samarbejde med Trapholt og vises her 9/9 - 21/11 2004 og vises efterfølgende på Nordjyllands Kunstmuseum 4/12 2004 - 16/1 2005.

INTENTIONER
Ønsket med denne kuraterede udstilling for kunsthåndværk og design er at manifestere og styrke områdets position som selvstændig udtryksform, ved at vise genstande og projekter af nytænkende og aktuel karakter indenfor dansk kunsthåndværk og design.
Biennalen skal have en motiverende og inspirerende karakter, vise tendenser i tiden og medvirke til en højnelse af kvaliteten på området. Det er intentionen at styrke dialogen og samarbejdet mellem beslægtede discipliner inden for fagområdet. Derfor udfordres de deltagende til at undersøge og afprøve områdets grænser og byde på fremtidsvisioner!
Både yngre og erfarne udøvere af fagene opfordres til at deltage med forslag. Til Biennalen kan der indsendes arbejder indenfor alle kategorier af kunsthåndværk og design.

KURATORER
Astrid Krogh, tekstildesigner
Ulrik Jungersen, guldsmed
Karen Kjærgaard, arkitekt

ANMELDELSE
Til anmeldelse kan kun benyttes blanketter der kan rekvireres på Sekretariatet for DANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE, ved indsendelse af frankeret svarkuvert á 6,50 kr. fra 15/4 til 19/11 2003 eller hentes nedenfor.

Adobe Acrobat PDF anmeldelsesblanket til udskrift

Adobe Acrobat PDF invitation til udskrift